Kulturbäraren är ett hederspris till den som bär kulturen framåt och lyfter den uppåt. Utmärkelsen har som syfte att sätta ljus på de människor och funktioner i kulturlivets ekosystem som sällan annars lyfts fram i strålkastarens ljus, men som genom sina insatser tillför ett stort värde för att olika kulturuttryck skall ha en plats och bli till. Kulturbäraren är ett pris till doldisarnas ära.

Stipendiebeloppet uppgår till 10 000 kronor och kommer tilldelas en enskild person, grupp eller till ett initiativ i Sverige som genom sitt arbete visat på mod, engagemang och envishet för att möjliggöra för konst och kultur i samhället.

Pristagaren kommer även få ta emot ett konstverk skapat av glasblåsaren och glaskonstnären Jennie Olofsson från Glasstudion Big Pink.

Pristagaren utses av Emelie Bergbohm och hennes medarbetare på Bohm Bohm Room. Priset kommer att delas ut årligen från och med 2017. Nomineringsperioden 2019 är mellan 1 oktober - 1 december.