Följande personer är nominerade till priset Kulturbäraren 2017!

Vi har haft en öppen nomineringsperiod mellan 10 oktober - 10 december, där allmänheten har fått inkomma med sina förslag på pristagare.

Utifrån de inkomna förslagen har vi valt att lyfta fram sex nominerade. En av dessa nominerade tilldelas priset Kulturbäraren, som är ett stipendium om 10,000 kronor och ett konstverk av glasblåsaren Jennie Olofsson. Vem som vinner meddelas den 20 december. 

Ulla-Britt Ahlm

Ulla-Britt är ordförande i Halmstad teaterförening och i Hallarnas Skådespelarlag, där hon även är kassör p.g.a. manfall. Hon är engagerad i Amnesty och Katthemmet. Hon cyklar mellan aktiviteterna och sätter oförtrutet upp affischer och delar ut flyers på stan. En person med mycket energi och som alltid delar med sig av sin erfarenhet och sitt stöd till andra.

Jenny Forslund

Jenny jobbade i många år som producent på Skuggteatern i Umeå där hon såg till att sprida scenkonst i stora delar av norra Sverige och till de mindre orterna. Hon är numera verksam som ordförande för Teatercentrum och driver utöver det Kreativa platser-projektet Ålidhem Äger för att stärka Ålidhems identitet och bygga upp en bas för människor att själva skapa meningsfull sysselsättning. Hon har outtröttligt verkat för scenkonstens värde för målgruppen barn och unga.

CK Abdikarim Ahmed Hassan

Mot alla odds och omständigheter har CK som asylsökande aldrig gett upp hoppet om sig själv och andra. Han sprider positiv anda och medmänsklighet bland alla han möter, på tiljan och i vardagen. CK medverkade på scenen Stora Teatern i Göteborg i föreställningen Röst 2016 som handlade om vad du skulle säga om alla lyssnade. Han var senast aktuell med frigruppen Bataljonen.

Atoosa Farahmand

Atoosa är projektledare för Ung Kraft / Dance Across Borders och har arbetat med dansklubben SWOP, som skapat ett möte mellan nyanlända och svenskar med samtida dans på Skånes Dansteater. Verksamheten är idag en genomarbetad kontaktyta för kultur- och danslivet i Malmö. Hennes insatser har skapat en värdefull och viktig plattform, såväl socialt som konstnärligt.

Figen Solmaz

Figen har mångårig erfarenhet som producent, med en bakgrund inom Riksteatern där hon verkade under tio år för att skapa möten mellan föreningar, publik och scenkonst i hela landet. Nyligen tillträdde hon som föreståndare för Folkets Hus i Årsta och har genom sitt arbete minskat avståndet mellan människor. Figen tar tillvara på människors berättelser och ser kulturen som den största förändringskraften i samhället.

Gotlands skateboardförening

För ett halvår sedan var Gotlands skateboardförening en liten förening med få medlemmar. Nu har föreningen nått upp till sitt mål om att ordna en skatehall för att kunna sprida skatekulturen på ön. I september invigdes Gute skatehall och har på några månader värvat drygt 150 nya medlemmar. Hallen har byggts upp av ideella krafter, hålls öppen varje dag av ideella krafter och delar med sig av en kultur som välkomnar alla.