Tidigare pristagare och nominerade

Sara Lönnroth, foto av Binyam Berhane

Sara Lönnroth, foto av Binyam Berhane

Kulturbäraren 2018 tilldelades Sara Lönnroth

Motivering:

"I tio års tid har Sara Lönnroth med kraft, mod och klokskap arbetat för att konstnärer ska få tid, rum och råd för sitt skapande. Som verksamhetsledare på Transit kulturinkubator i Stockholm har hon verkat för att stödja hundratals yrkesverksamma musiker, filmare, scenkonstnärer, bildkonstnärer och formgivare att utforska nya kreativa plattformar och arbetssätt. Sara Lönnroth har konsekvent och målmedvetet skapat en unik och inkluderande plats, där konstnären och den konstnärliga processen alltid sätts i centrum. Hennes oförtrutna engagemang och osjälviska insatser har under lång tid bidragit till en viktig gemenskap och ovärderliga kunskapsutbyten för kulturlivet."

- Jag är otroligt rörd och hedrad över utnämnandet. Jag har världens bästa jobb och beundrar alla konstnärer jag får arbeta med, för mig är de otroligt modiga varje dag. Deras arbete och kompetens måste värderas långt mer än vad det gör, för utan dem skulle vi inte ha någon konst och kultur som utvecklar samhället, säger Sara Lönnroth.

Priset bestod av en summa om 10 000 kronor samt ett konstverk skapat av glasblåsaren och glaskonstnären Jennie Olofsson från Glasstudion Big Pink på Gotland.

För att fira pristagaren kommer priset att delas ut i samband med det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna som äger rum mellan 6-9 februari 2019.

Jenny Forslund, foto av Johannes Samuelsson

Jenny Forslund, foto av Johannes Samuelsson

Kulturbäraren 2017 tilldelades Jenny Forslund

Historiens första Kulturbärar-pris gick till den Umeåbaserade producenten och projektledaren Jenny Forslund.

Motivering:

"Jenny Forslund tilldelas priset Kulturbäraren 2017 för sitt outtröttliga engagemang, mod och idoga arbete för att förmedla konst och kultur till fler människor. Som tidigare producent på Skuggteatern i Umeå såg hon till att trotsa distanserna och sprida scenkonst i stora delar av norra Sverige, med särskild omtanke att inkludera de mindre orterna i turnéläggningen. Jenny Forslund är i dag verksam som ordförande för Teatercentrum, där hon målmedvetet och framgångsrikt för samtal med politiker och beslutsfattare för att formulera vikten av ett vitalt kulturliv i hela Sverige. Just nu är hon aktuell som projektledare för Kreativa platser-projektet Ålidhem Äger. Projektet stärker miljonprogramsområdet Ålidhem och dess identitet samt bygger upp en bas för människor som bor där att själva skapa en meningsfull sysselsättning via konst och kultur. Jenny Forslund är en sann kulturbärare!"

- Inte i min vildaste fantasi kunde jag föreställa mig att det jag gör och brinner för skulle kunna få någon utmärkelse. Det känns redigt ovant och alldeles underbart att bli årets kulturbärare, säger Jenny Forslund.

Priset bestod av en summa om 10 000 kronor samt ett konstverk skapat av glasblåsaren och glaskonstnären Jennie Olofsson från Glasstudion Big Pink på Gotland.

Priset delades ut i samband med invigningen av Västerbotten på Grand Hotel i Stockholm den 23 januari 2018.

Följande personer var nominerade till priset Kulturbäraren 2017:

Ulla-Britt Ahlm

Ulla-Britt är ordförande i Halmstad teaterförening och i Hallarnas Skådespelarlag, där hon även är kassör p.g.a. manfall. Hon är engagerad i Amnesty och Katthemmet. Hon cyklar mellan aktiviteterna och sätter oförtrutet upp affischer och delar ut flyers på stan. En person med mycket energi och som alltid delar med sig av sin erfarenhet och sitt stöd till andra.

Jenny Forslund

Jenny jobbade i många år som producent på Skuggteatern i Umeå där hon såg till att sprida scenkonst i stora delar av norra Sverige och till de mindre orterna. Hon är numera verksam som ordförande för Teatercentrum och driver utöver det Kreativa platser-projektet Ålidhem Äger för att stärka Ålidhems identitet och bygga upp en bas för människor att själva skapa meningsfull sysselsättning. Hon har outtröttligt verkat för scenkonstens värde för målgruppen barn och unga.

CK Abdikarim Ahmed Hassan

Mot alla odds och omständigheter har CK som asylsökande aldrig gett upp hoppet om sig själv och andra. Han sprider positiv anda och medmänsklighet bland alla han möter, på tiljan och i vardagen. CK medverkade på scenen Stora Teatern i Göteborg i föreställningen Röst 2016 som handlade om vad du skulle säga om alla lyssnade. Han var senast aktuell med frigruppen Bataljonen.

Atoosa Farahmand

Atoosa är projektledare för Ung Kraft / Dance Across Borders och har arbetat med dansklubben SWOP, som skapat ett möte mellan nyanlända och svenskar med samtida dans på Skånes Dansteater. Verksamheten är idag en genomarbetad kontaktyta för kultur- och danslivet i Malmö. Hennes insatser har skapat en värdefull och viktig plattform, såväl socialt som konstnärligt.

Figen Solmaz

Figen har mångårig erfarenhet som producent, med en bakgrund inom Riksteatern där hon verkade under tio år för att skapa möten mellan föreningar, publik och scenkonst i hela landet. Nyligen tillträdde hon som föreståndare för Folkets Hus i Årsta och har genom sitt arbete minskat avståndet mellan människor. Figen tar tillvara på människors berättelser och ser kulturen som den största förändringskraften i samhället.

Gotlands skateboardförening

För ett halvår sedan var Gotlands skateboardförening en liten förening med få medlemmar. Nu har föreningen nått upp till sitt mål om att ordna en skatehall för att kunna sprida skatekulturen på ön. I september invigdes Gute skatehall och har på några månader värvat drygt 150 nya medlemmar. Hallen har byggts upp av ideella krafter, hålls öppen varje dag av ideella krafter och delar med sig av en kultur som välkomnar alla.